A weboldal viselkedésalapú reklám cookie-kat használ, az adatkezelésre az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kerül sor. A MINDET ELFOGADOM gomb megnyomásával a szükséges és a marketing cookiekat is elfogadja. A Beállítások módosításával módosíthatja a cookie beállításokat. A beállításokat a későbbiekben is bármikor módosíthatja a bal alsó sarokban található fogaskerékre kattintva.
 

 

Regisztrációs hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy a Böllér-Ker Kft. (székhely:8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40; adószám: 14557237-2-19;) mint adatkezelő a 3. pontban meghatározott személyes adataimat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban kezelje.

1. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

2. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

3. A regisztrációval kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, felhasználónév és e-mail cím.

4. Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése.

5. Az adatkezelésre jogosult személyek:

Adatkezelő neve: Böllér-Ker Kft.

6. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg a felhasználó a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben a felhasználó a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az felhasználó személyes adatait. A felhasználó a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatkezelőnek nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

- a tájékoztatáshoz való jog;

- a helyesbítéshez való jog;

- a törléshez való jog;

- az adatkezelés korlátozásához való jog;

- az adathordozhatósághoz való jog;

- a zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül tájékoztatást ad, a felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.


Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes,

- az érintett kéri,

- az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

-azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) elrendelte.

Az oldal tetejére